luccaunderground.it


Svaka nagradna igra mora se prijaviti ministarstvu. ... Sve informacije su informativnog karaktera, a za detalje posjetite stranicu Ministarstva Financija. Ministarstvo financija daje odobrenje na pravila nagradne igre koja su u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika, te ih je priređivač dužan prijaviti bez ... MINISTARSTVO FINANCIJA. 1318. Na temelju članka 80. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine« broj 36/98), ministar financija donosi ... (4) Pravila nagradne igre bez odobrenja Ministarstva financija i suprotna ovom Pravilniku ... (2) Kod prijava za sudjelovanje putem poziva u svim oblicima ... i odobrenja Ministarstva financija mogu priredivati nagradne igre; ... (2) Kod prijava za sudjelovanje putem poziva u svim oblicima elektronickih ... Jun 17, 2018 — Prilikom organiziranja nagradnog natječaja nije potreba prijava natječaja u Ministarstvo financija ni uplata naknade za priređivanje ... prijava nagradne igre ministarstvu financija, slihter.io igra, franck nagradna igra jubilarna kava, iphone 11 popust, tomic rabljena vozila ponuda, ... Oct 4, 2021 — Donesena Odluka o financiranju operacije Ministarstva financija – Porezne ... Kako bi ubrzala postupak odobrenja nagradnih igara, PU će kroz ... Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem: ... 2. prijaviti se na internetskoj stranici nagradne.hr pod igru „Bez znoja, ... Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena putem ... nagradnih igara (Narodne novine 8/10) BAT d.o.o., Rudolfa Steinera 2, ... Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija RH za ... UP-05-12-1-331/21 od 27.04.2021. godine, izdatim od strane Ministarstva finansija FBiH, kompanija Communis Media S d.o.o. u ime klijenta, Javno preduzeće ... (3) Ministarstvo financija može iz opravdanih razloga, na zahtjev priređivača ... (1) Uz prijavu na natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću iz ... Priređivač nagradne igre “U autoškolu se prijavi i lijepu nagradu osvoji” ... i usluga važećim u trenutku podnošenja zahtjeva Ministarstvu financija za ... prijava pravila nagradne igre Ministarstvu financija RH, pri čemu organizator snosi troškove prijave. angažman javnog bilježnika za izvlačenje dobitnika ... Ministarstvo financija. Katančićeva 5 10 000 Zagreb Hrvatska. Telefon: 01/4591 333. Faks: 01/4922 583. Matični broj poslovnog subjekta: 3205991. Svaka nagradna igra mora se prijaviti ministarstvu. ... Sve informacije su informativnog karaktera, a za detalje posjetite stranicu Ministarstva Financija. prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri (u daljnjem tekstu „Korisnik sudionik“);. 1.1) Prijavom za nagradnu ... Ministarstvu financija sukladno članku 16. Ministarstvo financija daje odobrenje na pravila nagradne igre koja su u skladu ... se navedena nagradna igra provodi (npr. putem kupona, slanjem dopisnica, ... Dec 18, 2020 — Zakonska je obveza organizatora prijaviti pravila nagradne igre Ministarstvu financija. U slučajevima bogatijeg fonda propisano je da ... Pravila nagradne igre odobrilo je Ministarstvo financija izdavanjem Rješenja KLASA: ... U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti ... Prijavu nagradne igre na Ministarstvo financija; Objavu nagradnih igra u medijima; Izradu web stranice za nagradnu igru; Organizaciju izvlačenja; Objavu ... Jun 5, 2020 — ... nagradnih igara (Narodne novine 87/09) Emil Frey Auto Centar d.o.o. iz Zagreba, Kovinska 5, Zagreb, uz suglasnost Ministarstva financija ... Svaka nagradna igra mora se prijaviti ministarstvu. ... Sve informacije su informativnog karaktera, a za detalje posjetite stranicu Ministarstva Financija. Dec 21, 2021 — sudionika u nagradnoj igri, odgovornost Priređivača prema ... komisije priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od ... 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) te odobrenja Ministarstva financija (KLASA: ... Zakon) i odobrenja Federalnog ministarstva finansija-financija (u daljem tekstu: Ministarstvo), omogućava priređivanje nagradnih igara na teritoriji ... Nov 30, 2021 — Prijave za Nagradnu igru izvršavaju se na IKEA.hr on line ... svih članova komisije Priređivač će dostaviti Ministarstvu financija u roku od. Ministarstvo financija, Porezna uprava pokrenula je novu nagradnu igru „Bez ... ured ... prva poslana prijava s brojem računa ulazi u nagradnu igru dok se ... Priređivač nagradne igre je Designer Outlet Croatia d.o.o., Alfreda Nobela ... te će Priređivač popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. iz čl.6. ovih Pravila te prijave svoje sudjelovanje u nagradnoj igri na jedan od ... koji Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam). odobrenja Ministarstva financija. Članak 3. Nagradna igra se priređuje na teritoriju Republike Hrvatske, osim u slobodnim zonama. Pravo sudjelovanja. Jan 21, 2019 — Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija RH u Zagrebu, Klasa: UP/I-460-02/18-01/751, Ur. broj: 513-07-21-01-18-3 ... Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web adresi Maistre d.d.: ... Ministarstvo financija, Porezna uprava pokrenula je novu nagradnu igru „Bez ... Aktiviraj e-račun, prijavi se na nagradnu igru i osvoji PlayStation 5, . Kupac koji se na ovaj način prijavi za sudjelovanje u nagradnoj igri može ... urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će ... Oct 22, 2021 — suglasnosti Ministarstva financija, bit će objavljena na web stranici ... prijave na terenu) prijaviti za nagradnu igru i ući u bubanj. stoga pozivamo građane da i dalje traže i uzimaju račune te se uključe u nagradnu igru Ministarstva financija, Porezne uprave. Nagradna igra započela je .

LUCCA UNDERGROUND
Bing Google